ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම අළෙවි ආයතනයක් වන ඛෙස්ට් ලයිෆ් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය මගින් 2014 අප්‍රේල් 19 වන දින එම ආයතනයේ අළෙවි නියෝජිතයන් ඇගයීම සඳහා උත්සවයක් මරගම තරුණ සේවා සභා ශාලාවේ දී පැවැත්විණි. එය ඛෙස්ට් ලයිෆ් වසන්තය නම් වූවේය. මෙහිදී හොදම අළෙවි නියෝජිතයන් හට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත රක‍්ෂණ ආයතනයක් වන එෂියන් එලායන්ස් රක‍්ෂණ සමාගම හා එක්වී නොමිලේ වටිනා ජීවිත රක‍ෂණයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබින. ඉන් අනතුරුව ප්‍රවීන ධනාත්මක චින්තන උපදේශක සනත් ගමගේ මහතා විසින් ධනාත්මක චින්තය පිළිබඳ ඉතා හරවත් දේශනයක් පවත්නු ලැබිණ

මෙහි දී දර්ශනීය නර්තන අංගයන් කිහිපයකින්ම තරුණ සේවා සභා ශාලාව වර්ණවත් කෙරෙනු අතර තවත් හරවත් දේශන කිහිපයකින් උත්සවය ඔපවත් විය. අප අළෙවි බළකායේ විශිෂ්ඨයින් අගයා ලබාදෙනු ලැබූ රක‍ෂණ ආවරණ ලක්ෂ 5, ලක්ෂ 4, ලක්ෂ 3 හා රුපියල් ලක්ෂය යන කාණ්ඩයන්ගෙන් යුක්ත විය. මෙහිදී රක‍ෂණ ආවරණ සියයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබාදෙනු ලැබිණ.